BUSINESS SOLUTIONS GERMANY–BULGARIA

Процъфтяващ бизнес в Западна Европа

Интеркултурни семинари за Вашия успех

Българският манталитет е различен от този на немците, австрийците или пък швейцарците. Затова е важно да подготвите ръководните си кадри и служителите си за културно обусловените спънки, които могат да възникнат при съвместната работа с други националности. По този начин ще гарантирате успеха на проектите си. Съобразяването с интеркултурните различия допринася за по-ефективна комуникация, по-бързо постигане на целите, по-високо качество и спазване на сроковете.

 

 

 

 

Работя на база на собствения си опит в интернационалния бизнес

Като българка, която от дълги години живее в Германия и работи на интернационално ниво, познавам добре различни бизнес култури, нагласи и очаквания. От опита си като управител на немско-българско съвместно дружество съм запозната с конкретните предизвикателства в интеркултурното работно ежедневие. Клиентите ми оценяват автентичността и практическата ориентация на моите интеркултурни семинари.

Увеличете потенциала на Вашия бизнес в Западна Европа! Използвайте културното разнообразие и креативност за успешната реализация на Вашите проекти!

Евгения Вебер

Geschäftskultur Bulgarien
(Бизнес културата на България)

издателство CONBOOK, 2014
ISBN: 978-3-943176-81-0

Поръчки при авторката: контакт

 

Компетентността ми в книга.
Поръчай откъс от книгата.

Евгения Вебер

Бизнес компас за Германия

издателство RIVA , 2017
ISBN: 978-9-543205-85-1

 

Компетентността ми в книга.
Поръчай Откъс от книгата.

»Аз и моето семейство получихме за сравнително кратко време един доста обширен поглед към всички важни области на личния и професионалния живот на България. Всички материали бяха изключително актуални. На нашите въпроси бяха давани винаги изчерпателни отговори. «

—Тим Курт, Изпълнителен директор, Вице-президент Аурубис България АД, Президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара

 

Актуална информация и събития

  •