BUSINESS SOLUTIONS GERMANY–BULGARIA

Предимствата за Вас са 

  • българският ми произход
  • опитът ми като управител на немско - българско съвместно дружество
  • дългогодишната ми практика в интернационалния бизнес
  • сертификацията ми като интеркултурен треньор
  • компетенцията ми като лицензиран преводач за български език в областта на икономиката

България е моята родина –
Германия е моята централа

Аз съм родена и израснала в България. От 1996 г. Германия е център за глобалната ми дейност. Съчетавам практически опит в интернационалния бизнес със солидни научни познания в областта нa интеркултурната комуникация.

Кариера в интернационалния бизнес

По време на дългогодишната ми кариера в автомобилната индустрия заемах различни водещи позиции. Като ръководител на отдел Operation East отговарях за разрастването на фирмата в Източна Европа и Азия. След това поех управлението на немско - българско съвместно дружество. Заедно с моите колеги изградих в България производствена фирма, която успешно произвежда и доставя висококачествени продукти на западноевропейски клиенти от автомобилния и електротехническия бранш.

Солидни научни познания в областта

Научната база на работата ми се основава на висшето ми икономическо образование, на няколко квалификации в областта на международния мениджмънт, както и на сертифицирането ми като интеркултурен треньор от университета Фридрих  Шилер в Йена.

Езиков перфекционизъм

Като лицензиран и заклет преводач в областта на икономиката за български език, Ви предлагам специализирани писмени и устни преводи. Провеждам семинари и изнасям доклади на немски, английски и български език.

Компетентни семинари

Разполагам с богат професионален опит в интеркултурния мениджмънт, който от 2010 година предавам като треньор, лектор и автор. Моите семинари са автентични, интересни, интерактивни и практически ориентирани. Основната им цел е постигането на дълготраен успех в чужбина.


През 2014 г. излезе на пазара книгата ми Бизнескултурата на България. 2017 издадох в България книгата Бизнес комас за Германия.

Експертен профил на Евгения Вебер Изтегли