BUSINESS SOLUTIONS GERMANY–BULGARIA

Импресум

Евгения Вебер
Mozartstraße 3
93053 Regensburg
Германия

Телефон: +49-941-30091313
Мобилен: +49-176-93187937

e.weber@germany-bulgaria.com
www.germany-bulgaria.com

Данъчен № 244/285/40995
ДДС № DE264714091

Отговорна за съдържанието:

Евгения Вебер

Въпреки стриктния контрол върху съдържанието, ние не носим отговорност за съдържанието на външни линкове. За съдържанието на свързаните сайтове отговорност носят единствено техните оператори.
Оформлението и дизайна на тази презентация, както и съдържащата се информация са защитени от Закона за авторското право.

Това трябва да се спазва, ако материалите в тези интернет страници са използвани от трети лица като източник на информация или биват копирани.

Всички данни се предоставят без гаранция. Не носим отговорност за щети, вследствие използването на публикуваното съдържание.

Отговорност за съдържанието

По § 7 ал.1 от Закон за електронните медии (ЗЕМ) като доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото съдържание на тези страници по общите закони. По §§ 8 до 10 от ЗЕМ като доставчик на услуги не сме задължени, да проверяваме чуждата предадена или съхранена информация или да търсим обстоятелства, които сочат към незаконна дейност. Задълженията за отстраняване или блокиране използването на информация по общите закони остават непроменени. Съответната отговорност се поема едва след момента на получаването на информацията за конкретното нарушение на правата. При разкриването на съответното законово нарушение веднага ще изтрием това съдържание.

Отговорност за линкове

Нашата оферта съдържа препратки към външни уеб страници на трети лица, върху чието съдържание ние нямаме влияние. По тази причина не поемаме гаранция за съдържанието на тези външни сайтове. За съдържанието на свързаните страници винаги е отговорен съответният доставчик или оператор. Свързаните страници са проверени за възможни нарушения на закона в момента на линкването. Не е открито незаконно съдържание в момента на линкването. Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните сайтове без конкретно основание е прекомерен. При разкриване на правни нарушения веднага ще изтрием тези линкове.

Авторски права

Всички изготвени от оператора на страниците материали са обект на немския Закон за авторското право. Копирането, обработката, разпространението и всеки друг начин на ползване извън границите определени от Закона за авторското право, изискват писменото съгласие на съответния автор, респективно съставител. Изтегляне и копия на тази страница е разрешено само за лично,а не за комерсиално ползване. При съдържание на този сайт, което не е изготвено от оператора се съблюдават авторските права на трети лица. Освен това материали на трети лица се обозначават като такива. Ако въпреки това забележите нарушение на авторското право, Ви молим да ни информирате съответно. При разкриване на правни нарушения веднага ще премахнем това съдържание.

Източници:  eRecht24