BUSINESS SOLUTIONS GERMANY–BULGARIA

издателство CONBOOK, 2014,  € 11,95 [D]
ISBN 978-3-943176-81-0, Поръчай

 

 

Geschäftskultur Bulgarien kompakt

Евгения Вебер

(Бизнес културата на България)

Как да работим с български партньори и колеги

»Задължително четиво за всеки, който иска да прави бизнес в България. Авторката съпоставя обичащите структурата и реда немци с положително хаотичните българи и дава предложения, как умело да съчетаете тези два свята чрез разбиране и готовност за компромиси.«

Диетер Емерт
Директор Грамер АД България

 

Компетентността ми в книга.
Поръчай откъс от книгата.

»Евгения Вебер описва многообразните разлики между немската и българската бизнес среда и лична сфера по увлекателен начин. Задължително четиво за всички, които искат да работят в България. Огледало за тези, които вече са активни в страната.«

—д-р Рюдигер-Щьормер, Бивш президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара

С Ивайло Димитров, управителн на МУЛТИВАК България ЕООД и Андреас Шаллер, управител на MULTIVAC Maschinenbau GmbH & Co. KG Австрия

Бизнес компас за Германия

Евгения Вебер

Българите приемат позитивно немския стил на работа. Ценят високо качества като: ефикасност, точност, надежност и дисциплинираност. Но често в съвместната работа с немци се случват недоразумения поради непознаване на някои културни особености.

Тази книга е посветена на спецификите на работа с немски клиенти, доставчици и колеги, като включва всички важни интеркултурни правила за поведение в бизнеса с Германия. Авторката посочва пътищата за намиране на партньори, правилата за писмена и устна комуникация, представя начина на протичане на преговори и съвещания, запознава с особеностите на немския управленски стил и работа в смесени екипи, обръща внимание на етикета.

Нагледните примери от практиката и актуалната информация за немската бизнес среда ще Ви помогнат умело да преодолеете културните различия – от първия контакт до успешната съвместна работа с фирми от Германия.

 

Компетентността ми в книга.
Поръчай Откъс от книгата.

издателство RIVA, 2017, BGN 15,00
ISBN: 9789543205851, Поръчай

»Книгата е ценен наръчник за всеки, решен да инициира бизнес с Германия. По умел и достъпен начин авторът Евгения Вебер разкрива в синтезиран вид есенцията на типичната германска бизнес култура, която има своите различия спрямо българската. Съветите са ценни, т.к. дават представа за всички задължителни аспекти в партньорството с германски фирми – от това как да намерим верния за нас партньор до това как да комуникираме по правилния начин с него, как да не изгубим доверието му и как да сме „по немски” точни. Личният ми опит показва, че липсата на познания в начина на работа с Германия в голяма степен е причина за някои неуспехи и обратното – когато фирмите познават немската бизнес култура, това е предпоставка за техните бизнес успехи.«

—Стефан Йонков, Ръководител Служба по търговско-икономическите въпроси, Посолство на Република България във ФРГ, Берлин