BUSINESS SOLUTIONS GERMANY–BULGARIA

Aurubis Bulgaria AD

»Аз и моето семейство получихме за сравнително кратко време един доста обширен поглед към всички важни области на личния и професионалния живот на България. Всички материали бяха изключително актуални. На нашите въпроси бяха давани винаги изчерпателни отговори. Много полезен ни беше „after sales service“, при който и след семинара ни бе дадена възможност и бяхме подкрепяни.«

—Тим Курт, Изпълнителен директор, Вице-президент Аурубис България АД, Президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара

KEMMLER Electronic GmbH

»Благодаря много за интеркултурното обучение тази седмица във фирмата ни. Обучението ни предостави ценни съвети за работата с новите ни български колеги. Освен това научихме много за прекрасната страна България и нейната история, култура, за хората и за добрата кухня! То ни потвърди, че сме взели правилното решение, да основем дъщерна компания там. Семинарът допринесе значително за това - благодарим много!

Радваме се за България!«

—Стефан Райбер, КЕМЛЕР Електроник ГмбХ, Главен изпълнителен директор & Управляващ директор

Unilever Deutschland Holding GmbH

»Благодарение на нейната компетентност в областта на интеркултутната комуникация Евгения Вебер отговори на всички въпроси и гъвкаво приспособи темите на нашите изисквания. Многобройни, практически ролеви игри разчупиха обучението и онагледиха теорията.«

—Бетина Джордан, Unilever Deutschland GmbH, R&D Manager

Theo Förch GmbH & Co. KG

» Благодарение на отличните си езикови познания, владеенето на специфичната терминология и интеркултурната ѝ компетентност превoдите на госпожа Вебер напълно отговаряха на нашите изисквания.«

—Клаус Муш, Тео Фьорх ГмбХ & Ко. КГ, Ръководител отдел международни продажби

МУЛТИВАК

»Участниците оценяват г-жа Вебер като компетентен лектор, който използва разнообразни методи. С автентичния си и убедителен маниер заедно с добре балансирана комбинация от информация, доклад и групова динамика тя успя да спечели участниците за продуктивна работа и дискусии, както и да ги накара да се замислят за чуждото възприятие на колегите от друга култура.«

—Инж. Андреас Шалер, MULTIVAC Maschinenbau Ges.m.b.H. & Co. KG,  Senior Vice President Division Manufacturing

VOSS Automotive GmbH

»Г-жа Евгения Вебер представи разликите между немската и българската култура по изключително автентичен, шармантен и забавен начин. Интерактивните ѝ обучения допринесоха съществено за подготовката ни за работата с нашите български колеги.«

—Кай-Уве Отто, VOSS Automotive GmbH, Ръководител отдел персонал и организация

Алкомет АД

»В обучението бяха умело съчетани теоретичните постановки и конкретни казуси и упражнения, заимствани от ежедневната практика в директната комуникация с клиенти и доставчици. Изключително ценно за обучаемите беше да упражнят уменията си за водене на преговори съобразно културните специфики на конкретния пазар, на който оперират.«

- Хюсеин Йорюджю, Алкомет АД, Изпълнителен директор

                                                                                

Германо-Българска индустриално-търговска камара

»Г-жа Вебер поднася информацията много точно, ясно, и добре структурирано. Благодарение на дългогодишния си опит в интернационалния бизнес включва полезни примери и казуси от практиката. Участниците ценят професионалната презентация, близостта на лектора до курсистите и успешната адаптивност към аудиторията.«

- д-р Митко Василев, Главен управител ГБИТК, Представител на Бавария в България